AUDYT PODATKOWY

 

W ramach naszych usług realizujemy audyty podatkowego weryfikując prawidłowość rozliczeń podatków przez podmioty gospodarcze. Audyt przeprowadzą eksperci, w tym biegli rewidenci.

Nasze audyty według zapotrzebowania naszych klientów obejmują:

AUDYT PRAWNY

 

W ramach audytu due diligence przeprowadzamy szczegółową analizę działalności przedsiębiorstwa wraz z identyfikacją ryzyk. Badanie obejmuje następujący zakres:

  • dokumentacja korporacyjna; 
  • Umowy z członkami organów podmiotu, wspólnikami, akcjonariuszami oraz podmiotami powiązanymi; 
  • Sprawy pracownicze; 
  • Ważne składniki majątkowe; 
  • Umowy z zakresu działalności przedsiębiorstwa; 
  • Prawa autorskie, licencje, znaki towarowe; 
  • Zobowiązania; 
  • Obowiązki administracyjne; 
  • Postępowania sporne i ugody; 
  • Inne.