OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

Organizujemy zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte dedykowane według potrzeb Klienta

CZAS TRWANIA:
6 godzin

TERMIN ZGŁOSZEŃ:
dowolny 

REZERWACJA:
Rezerwacja miejsca  na szkoleniu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub na adres mailowy biuro@rmcgroup.pl. Wszelkich informacji dotyczących zasad i sposobu rezerwacji udzielamy również pod numerem telefonu 501 074 486 

ADRESACI :
Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zdobyć  lub poszerzyć wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w  organizacji, wraz z wdrożeniem stosownej dokumentacji. 

Szkolenie kierowane jest do: 

Kadry zarządzającej i kierowniczej firm i instytucji; 

Osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w firmie/instytucji; 

Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady przetwarzania danych osobowych – informacje podstawowe

2. Dokumentowanie procesu przetwarzania danych

3. Rejestracja zbiorów